Heimatstube Bartenstein (Kreis) / im Stadtarchiv & Kreisarchiv Nienburg

Institution:Heimatstube Bartenstein (Kreis)
Adresszusatz:im Stadtarchiv & Kreisarchiv Nienburg
Straße:Verdener Straße 24
Plz:31582
Ort:Nienburg
Telefon:05021/607422
Fax:05021/607410
E-Mail:r.balschun@nienburg.de
Webseite:https://www.bkge.de/heimatsammlungen/34842.html