Deutsch-Baltischer Freundschaftskreis in Baden-Württemberg e.V. / Deutsch-Baltische Landsmannschaft

Institution: Deutsch-Baltischer Freundschaftskreis in Baden-Württemberg e.V.
Adresszusatz: Deutsch-Baltische Landsmannschaft
Straße: Dorfweg 1,
Plz: 76596
Ort: Forbach
Telefon: 07228/ 1723
Fax: 07228/ 969651
E-Mail: peterheinichen@web.de