Architektura ceglana na pobrżezu Bałtyku – Nowe perspektywy badań

 

 

Wystawa

O odrębnym charakterze krajobrazu kulturowego krajów i regionów południowego
pobrzeża Bałtyku do dziś decyduje w głównej mierze średniowieczna architektura
ceglana. Stanowi ona istotny element tożsamości kulturowej mieszkańców,
a także atrakcję turystyczną dla zwiedzających z całego świata.
Badania nad spuścizną kulturową południowego pobrzeża Bałtyku, najpóźniej
od przełomu 1989/90 rozwijają się bez przeszkód ponad granicami państwowymi,
łącząc narody we wspólnym wysiłku. Wystawa, którą tworzą prezentowane
tablice, przybliża aktualny stan badań nad architekturą ceglaną tego obszaru.
Kierownictwo naukowe wystawy objął prof. Christofer Herrmann (Uniwersytet
Gdański, Instytut Historii Sztuki) i prof. Matthias Müller (Uniwersytet w Moguncji,
Instytut Historii Sztuki). Są oni, tak jak inni kuratorzy wystawy, uznanymi
ekspertami na polu architektury ceglanej i mają także swój udział w prezentowanych
tu wynikach badań.

Wystawa prezentowana będzie w wybranych miejscach w Polsce oraz w wersji
niemieckojęzycznej, pod tytułem „Backsteinarchitektur im Ostseeraum – Neue
Perspektiven der Forschung“ – w Niemczech.

Tablice

– Tablica 2: Architektura ceglana pobrzeza Bałtyku jako przedmiot badań
– Tablica 3: Rozprzestrzenianie się budownictwa ceglanego w Regionie Bałtyckim
– Tablica 4: Produkcja i murowanie z cegieł
– Tablica 5: Opracowanie powierzchni i formy dekoracji ceglanych
– Tablica 6: Kolegiata premonstratensów w Jerichow i jej otoczenie
– Tablica 7: Kosciół Mariacki w Kalundborgu na Zelandii – obraz Niebiańskiej Jerozolimy
– Tablica 8: Katedra w Rydze i jej rzeźba architektoniczna
– Tablica 9: Kolegiata św. Mikołaja w Beuster (Stara Marchia)
– Tablica 10: Chronologia budowy kościoła klasztornego w Eldenie
– Tablica 11: Budowa wschodniej części kościoła cystersów w Oliwie: wczesne czy późne datowanie?
– Tablica 12: Marienwerder k/Seehausen – zaginiony klasztor cysterek i jego ponowne odkrycie przez archeologów
– Tablica 13: Relikty pierwszego kościoła dominikańskiego w Gdańsku
– Tablica 14: Wpływ lubecko-stralsundzkich budowli monumentalnych na architekturę pobrzeża Bałtyku
– Tablica 15: Badania architektoniczne i dendrochronologiczne kościoła św. Jakuba w Toruniu
– Tablica 16: Kościół farny Starego Miasta w Toruniu pw. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty
– Tablica 17: Kościół farny św. Katarzyny w Górze
– Tablica 18: Kościół św. Andrzeja w Gosławicach (Wielkopolska) – późnogotycka budowla centralna z galerią heraldyczną
– Tablica 19: Kościół Wniebowzięcia NMP w Nowogardzie
– Tablica 20: „Grüttpott“ w Stolpe nad Odrą
– Tablica 21: Bramy askańskiego Hofburg Stargard
– Tablica 22: Zamek krżyzacki Bezławki
– Tablica 23: Pałac Wielkiego Mistrza na zamku Malbork – nove rożwazania nad użytkowaniem pomieszczeń
– Tablica 24: Nowe wyniki badań nad wczesnym wykorzystaniem cegieł w lubeckich kamienicach mieszczańskich
– Tablica 25: Gotyckie ceglane kamienice w Toruniu – badania dendrochronologiczne konstrukcji drewnianych
– Tablica 26: Kamienice mieszczańskie w Wismarze
– Tablica 27: Znaczenie i obrazowość materiału i formy
– Tablica 28: Osadnictwo na Wschodzie a budownictwo ceglane
– Tablica 29: Inwestor i patron – kim byli zleceniodawcy budowli kościelnych?
– Tablica 30: Fabrica ecclesiae i witrycy – organizacja budowy i finansowanie kościołów parafialnych
– Tablica 31: Kościół jako miejsce pracy – gdański kosciół Mariacki, wielkie przedsiębiorstwo
– Tablica 32: Stralsund kościół św. Mikołaja: więcej niz tylko przepych
– Tablica 33: Wyposażenie wnętrza Bazyliki Mariackiej w Gdańsku po roku 1945 – problemy restytucji i ekspozycji dzieł sztuki
– Tablica 34: Kościoły ceglane jako ośrodki kultury i obiekty wystawowe po roku 1945
– Tablica 35: Przebudowa zamków ceglanych na hotele
– Tablica 36: Kościół w Prawdinsku/Frydlandzie: o ocaleniu zabytku w Obwodzie Kaliningradzkim
Tablica 36a: Krzyżacki zamek konwentualny w Elblągu – wzorzec dla zamków regularnych w Prusach?
Tablica 36b: Elbląski ośrodek rzeźby i rzemiosł ceramicznych z lat ok. 1260-1290
Tablica 36c: Polsko-nimiecki projekt naukowo-badawczy: Badania archeologiczno-architektoniczne krzyżacliego zamku konwentualnego w Elblągu, ekspozycja i upowszechnienie wyników prac
– Tablica 37: Europejski Szlak Gotyku Ceglanego – dziedzictwo kulturowe, turystyka i obecna sieć miast